B.I.L.C. - เรียนแพทย์ และทันตแพทย์ที่จีน กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

http://www.bilc2china.com

ขั้นตอนการสมัคร


1. เขียนใบสมัคร 2 ชุด ด้วยภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และเซ็นต์ให้เหมือนพาสปอร์ต 

  ดาวน์โหลดใบสมัครของมหาวิทยาลัย ( เจ้อเจียง, หัวจง, ต้าเหลียน, เหอเป่ย, ชิงเต่า 2 ไฟล์ (1, 2), ไชน่าเมดดิเคิลซุนยัดเซน, ฝู๋เจี้ยน, ถงจี้)

  1. ดาวน์โหลด ใบสมัครของ BILC

  2. ติดรูปสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ในสมัครมหาวิทยาลัย และใบสมัคร BILC


2. ชำระค่าสมัคร 5,000 บาท  ที่ธนาคารด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

กชนัฑ เชื้อสำราญ

กสิกรไทย

ถนนศรีนครินทร์ ก.ม.17

421-2-13015-5

ออมทรัพย์

กชนัฑ เชื้อสำราญ

ไทยพาณิชย์

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

401-262352-1

ออมทรัพย์


3. scan เอกสารการสมัคร


  1. ใบสมัคร 2 ชุด ( จากข้อ 1 และ ข้อ 2 ) ติดรูปถ่ายแล้ว  

  2. สำเนา Passport เฉพาะหน้าแรก  ( ยกเว้นไชน่าเมดดิเคิล ต้องสแกนทุกหน้า )

  3. สำเนา transcript ม.4 - ม.6  ( ม.6 เทอมสุดท้าย ส่งตามทีหลังได้ )

  4. จดหมายแนะนำตัวนักเรียน ( Recommendation Letter -- ดูตัวอย่าง)
  5. รูปถ่าย 2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว

  6. สำเนาใบ Pay in ค่าสมัคร 5,000 บาท ของธนาคารที่ชำระ

  7. ส่งอีเมล์ เอกสารทั้งหมด มาที่ dakotchanut@gmail.com

               (  เอกสารตัวจริงเก็บไว้ )


4. ใบตอบรับ ( LOA - Letter of Acceptance ) จากทางมหาวิทยาลัย จะเริ่มได้รับ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม เป็นต้นไป  การได้รับเร็วหรือช้า ขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น   ปกติใช้เวลาไม่น้่อยกว่า 6-8 สัปดาห์ ถ้าเอกสารทุกอย่างครบสมบูรณ์


5. เมื่อได้ใบตอบรับแล้ว  จะได้รับใบ BILC Invoice ด้วย ให้นำใบ Letter of Acceptance และ BILC Invoice พร้อม ทั้ง Passport ตัวจริง ไปชำระเงินที่ธนาคาร ที่มีการทำธุรกรรมต่างประเทศ  ใบ Letter of Acceptance จะเป็นการชำระเงินค่าเทอมของมหาวิทยาลัยทั้งปี ประมาณ 30,000-40,000 หยวน หรือประมาณ 150,000-200,000 บาท ( ขึ้นกับมหาวิทยาลัย )  โดยจะจ่ายตรงไปที่มหาวิทยาลัยในจีน มีค่าธรรมเนียมของธนาคารในการโอน ประมาณ 1,200-1,300 บาท

ส่วนใบ BILC Invoice เป็นการชำระค่าดำเนินการ  68,000บาท 


6. Scan ใบโอนเงินที่จ่ายค่าเทอม และ ค่าดำเนินการของ BILC ส่งอีเมล์ กลับมาที่ dakotchanut@gmail.com      


7. บริษัทจะดำเนินการขอ JW202 จากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ปกติจะได้รับ JW202 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน -กลางเดือนกรกฎาคม


8. เมื่อบริษัทได้รับใบ JW202 แล้ว บริษัทจะนัดน้องๆทั้งหมดมางาน ปฐมนิเทศน์ และรับเอกสาร เพื่อใช้ทำวีซ่า  อีกทั้งยังได้พบปะกับเพื่อนๆ พี่ๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆ   น้องๆจะได้ฟังข้อมูลการเตรียมตัวเดินทาง การแลกเงิน ชีวิตความเป็นอยู่ในจีน น้องๆอาจจะทำความรู้จักกันและกัน  หรืออาจจะจับคู่รูมเมทกันค่ะ  


9. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ เพื่อทำวีซ่า บางครั้งสถานฑูตไม่เรียกตรวจ ก็จะไปตรวจที่มหาวิทยาลัยครั้งเดียว ค่าวีซ่า 1,750 บาท 


10. ขึ้น ทะเบียนกับแพทยสภา  ค่าใช้จ่าย 15,100 บาท จะได้ใบรับรองจากแพทยสภา ในการกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพ เพื่อทำงานในประเทศไทย


11. จองตั๋วเครื่องบิน  ราคาต้องเช็ค ณ ปัจจุบัน


12. เดินทางไปพร้อมกันทั้งหมู่คณะ มีเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน และพาไปเข้าหอพัก ลงทะเบียน และตรวจสุขภาพ  แต่ถ้ามีนักเรียนมากกว่า 5 คน จะมีเจ้าหน้าที่จากไทยเดินทางไปส่งด้วย

 
Online:  2
Visits:  437,788
Today:  23
PageView/Month:  889