B.I.L.C. - เรียนแพทย์ และทันตแพทย์ที่จีน กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

http://www.bilc2china.com

CHINA MEDICAL UNIVERSITY


สถาบัน : มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน ( China Medical University) ตั้งอยู่ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทย ศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระดับเกรด “A” แห่งเดียวที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุขของจีน เปิดสอนในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนมีคณาจารย์ประมาณ 6,138 ท่านและมีจำนวนนักศึกษากว่า 15,107 คน มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 75 คนจาก 15 ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาวุโสจบการศึกษาทั้งจากในประเทศจีนและบางประเทศทั่วโลกมากกว่า 5 2 ,000 คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนยังจัดอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และผู้บริหารการสาธารณสุขและการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมาย

มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจีนให้รับนักศึกษา ต่างชาติเข้าศึกษาต่อในปีค.ศ. 1976 ซึ่งหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษถูกตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ ให้นักศึกษาจีนที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในประเทศจีน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนมีโรงพยาบาลพันธมิตรขนาดใหญ่ 3 แห่งและโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2 แห่งเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริง มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนยังมีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน ทางวิชาการมากมายกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 45 แห่งทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เกาหลี แคนาดาเป็นต้น

 

ที่ตั้ง : เมือง เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ตั้งอยู่ในตอนกลางของมณฑลเหลียว

หนิงหรือทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เสิ่นหยางอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 700 กิโล เมตร เสิ่นหยางมีพื้นที่ประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือของจีนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 7,400,000 คน เสิ่นหยางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปีและเคยเป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ชิง ในปัจจุบันเสิ่นหยางยังคงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ไม่น้อยเช่น “ เสิ่นหยางกู้กง ” พระราชวังโบราณเสิ่นหยางที่มีชื่อเสียงและมีคุณค่าไม่น้อยกว่าพระราชวังต้อง ห้ามในกรุงปักกิ่ง ปัจจุบันเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และสำคัญที่สุด นอกจากนั้นเสิ่นหยางยังเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและการคมนาคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

มณฑลเหลียวหนิงตั้งอยู่บริเวณปีกตะวันออกของภาคพื้นทวีป มีลักษณะสภาพภูมิอากาศ

แบบมรสุมภาคพื้นทวีปแบบอบอุ่นแถบเหนือ มีฤดูหนาวอันยาวนานในเดือนมกราคมอากาศหนาวจัด

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -1 6 - 5 องศาเซลเซียส มีฤดูร้อนที่อบอุ่นและฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงช่วง

สั้นๆ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 4 - 10 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 22 - 26 องศาเซลเซียส

 

หลักสูตร : มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยที่เพียบ พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งห้องพักในบางอาคารมีห้องน้ำและห้องครัวในตัว แต่ในบาง

อาคารนักศึกษาต้องใช้พื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องครัว ห้องซักรีด ห้องนั่งเล่นเป็นต้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ ชิดจากหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย

 

เทอมการศึกษา : มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณวันที่ 1 กันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ : มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจควรยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคมถึง 30 มิถุนายนของทุกปี ” เพื่อเข้าศึกษาในวันที่ 1 กันยายน

 
Online:  1
Visits:  429,816
Today:  15
PageView/Month:  95