B.I.L.C. - เรียนแพทย์ และทันตแพทย์ที่จีน กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

http://www.bilc2china.com

DALIAN MEDICAL UNIVERSITY


สถาบัน:   มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ( Dalian Medical University) ติดอันดับ 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษทั้งหมดของจีน และหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนยังได้ รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) อีกด้วย มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ก่อตั้งในปีค.ศ. 1947 ในชื่อ Guandong Medical College ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อ และย้ายที่ตั้งหลายครั้ง จนกระทั่งในปีค.ศ. 1994 Dalian Medical College ได้รับการอนุมัติหลักสูตร จาก The State Education Commission และเปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของรัฐบาลประจำมณฑลเหลียวหนิง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในหลากหลายสาขาวิชา และหลักสูตรอื่นๆ มากกว่า 28 สาขาวิชาอีกด้วย

มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดสอนใน 2 วิทยาเขตซึ่งวิทยาเขตฝั่งใต้ (The South Campus) เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน หอพักและศูนย์กีฬา ส่วนที่วิทยาเขตฝั่งเหนือ (The North Campus) กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่มากกว่า 4,400 คน ในปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษา อยู่ทั้งหมดประมาณ 10,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอก มากกว่า 300 คน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ยังมีโครงการความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 100 แห่ง ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยูเครน เป็นต้น มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ได้ลงทุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นจำนวนเงินมากกว่า 80 ล้านหยวน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน มีโรงพยาบาลพันธมิตรที่มีเครื่องมือ ที่ทันสมัย และมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของจีน 2 แห่ง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานจริง

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองต้าเหลียน บนปลายคาบสมุทรเหลียวตง ในมณฑลเหลียวหนิง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสองรองจากเมืองเสิ่นหยาง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมดีเลิศ จนได้รับการจัด อันดับจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ในปี 2001 ต้าเหลียนจัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาด และมีอากาศที่ดีที่สุด ทางตอนเหนือของประเทศจีน ต้าเหลียนมีประชากร ประมาณ 6 ล้านคน ต้าเหลียนเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า และเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และมีท่าเรือที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ” ต้าเหลียน ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นเมืองตากอากาศชายทะเล ที่มีชื่อเสียง เนื่องจากต้าเหลียนเป็นเมืองที่งดงามด้วยภูมิประเทศที่ติดทะเล และมีเนินเขา

ต้าเหลียนมีสภาพอากาศแบบมรสุม อากาศไม่หนาวเกินไปในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดใน

ฤดูหนาวประมาณ -9 องศาเซลเซียส และอากาศไม่ร้อนเกินไปในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ

26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีของเมืองต้าเหลียนประมาณ 10 องศาเซลเซียส

 

หลักสูตร มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และโทภาคภาษาอังกฤษ ในสาขาดังต่อไปนี้

  • ระดับปริญญาตรี เปิดสอนในสาขาดังต่อไปนี้
  • หลักสูตรแพทยศาสตร์ (MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery) ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษา
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (Bachelor of Dental Surgery) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา
  • ระดับปริญญาโท เปิดสอนในสาขาดังต่อไปนี้
    • หลักสูตรแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต ในมากกว่า 30 สาขาวิชาเฉพาะ ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา
    • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา
 

ที่พัก :  นักศึกษาต่างชาติจะได้พัก ในหอพักนักศึกษานานาชาติ 6 แห่ง ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในมหาวิทยาลัย มีโรงอาหาร 5 แห่ง ศูนย์หนังสือ 2 แห่ง ศูนย์สันทนาการ และกีฬา รวมทั้งศูนย์พยาบาล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ยังจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ ไว้ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยนักศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

 

เทอมการศึกษา:  มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณ ต้นเดือนกันยายนของทุกปี และปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 2 ครั้ง   นักศึกษาที่สนใจสมัคร  ควรจะยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน  เพื่อเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน  และสมัครภายในเดือน 30 พ.ย. เพื่อเข้าเรียนเทอม 2 เดือนมีนาคม

 
Online:  2
Visits:  435,075
Today:  144
PageView/Month:  477