B.I.L.C. - เรียนแพทย์ และทันตแพทย์ที่จีน กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

http://www.bilc2china.com
         

     ทำไม ต้องไปเรียนที่จีน           

           เราก็ทราบกันดีว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมาก  จนมีคนพูดกันว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ ทัดเทียมสหรัฐอเมริกา  หรืออาจแซงหน้าสหรัฐอเมริกาก็ได้    การ ที่จีนมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทำให้การเดินทางทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีก ทั้งจีนมีประชากรมากถึงพันล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่จะทำให้จีนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต  


                      ปัจจุบัน มีนักธุรกิจหรือนักลงทุนมากมาย ต้องการที่เข้าไปทำธุรกิจกับจีน เพียงแค่ประชากรจีนซื้อสินค้าคนละ 1 ชิ้น  นั่นหมายถึงเขาสามารถขายสินค้าได้ถึงพันล้านชิ้นทีเดียว และปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า  ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ทำการค้ากับจีน แม้แต่ในประเทศไทย ถ้าเรามองไปรอบๆตัวเรา เราจะเห็นว่า กว่า 90% เป็นสินค้าจีน  และเราก็ทราบกันดีว่า คนส่วนใหญ่ในจีนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  วีธีที่จะสื่อสารกับคนจีนได้ก็คือการพูดภาษาจีน   ทำให้ภาษาจีนจึงเป็นที่สนใจแก่คนทั่วโลก  ภาษาจีนจึงถูกบรรจุไว้เป็นวิชาหนึ่งของการศึกษาทั่วโลก 


           ในประเทศไทยเอง ก็มีการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนอย่างมาก จากจำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นตามสถาบันต่างๆ  และนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อในประเทศจีนมากขึ้นทุกๆปี  เนื่องจากค่าเรียนและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปนัก  ทำให้การไปเรียนที่จีนนับว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปอย่างแน่นอน  จึงเป็นที่กล่าวได้ว่า 


" ต่อไปใครไม่รู้ภาษาจีน ถือว่าตกยุคแน่นอน "

 

 

      

   
 
Online:  1
Visits:  439,272
Today:  38
PageView/Month:  1,160